Philippines VAT Calculator

VAT is a value added sales tax used in The Philippines. The general rate of VAT in The Philippines is 12% though some items are rated at 0%. Use the calculator below to find values with and without VAT. Just enter the Gross or Nett value and it will calculate the rest for you.


Need more than a calculator?

Bookkeeping.Today cloud bookkeeping Bookkeeping.Today our new online bookkeeping and VAT software that makes your bookkeeping as easy as using VAT Calculator Plus!Ang VAT ay isang value added sales tax na ginagamit sa Pilipinas. Ang pangkalahatang rate ng VAT sa Pilipinas ay 12% kahit na ang ilang mga item ay na-rate sa 0%. Gamitin ang calculator sa itaas para maghanap ng mga value na may at walang VAT. Ilagay lamang ang Gross o Nett na halaga at kakalkulahin nito ang natitira para sa iyo.

VAT at Negosyo

Ang VAT ay kumakatawan sa Value Added Tax, at sa ilang bansa ay tinatawag na GST (Goods and Services Tax). Ito ay isang buwis na idinaragdag kapag ang isang produkto o serbisyo ay naibenta. Ang rate ng VAT ay nag-iiba-iba sa pagitan ng mga bansa, mula 5% sa Canada hanggang 27% sa Hungary, ngunit karamihan ay nasa 20%.

Ang mga nakarehistrong negosyo sa VAT ay dapat magdagdag ng VAT sa kanilang mga presyo, at dapat gawing malinaw ang rate ng VAT at ang halaga ng VAT na sinisingil sa kanilang mga invoice at resibo.

Kung ikaw ay isang negosyong nakarehistro sa VAT kailangan mong gumawa ng regular na Mga Pagbabalik ng VAT. Karaniwang nangangahulugan iyon ng pagkalkula ng kabuuang VAT na dapat bayaran sa mga benta, pagbabawas sa kabuuang VAT na binayaran mo sa mga pagbili, at pagbabayad ng pagkakaiba sa iyong awtoridad sa VAT. Tingnan Ano ang VAT?.